ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ร่วมงานกับเรา

·       นักศึกษาฝึกงาน

·       นักออกแบบกราฟฟิก(Graphic Desiner)

·       Sale Executive เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

·       พนักงานโอเปอร์เรเตอร์

·       เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

·       เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และ Telemarketing

·       ผู้จัดการฝ่าย

·       ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

·       ช่างเทคนิค

·       ช่างซ่อมบำรุง

·       ผู้ช่วยช่างพิมพ์

·       ช่างพิมพ์กราเวียร์

·       ช่างลามิเนต


 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด