ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เครื่องฮ๊อตสแตมป์สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุอัตโนมัติ

               I1                

เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Automatic

-  มีคุณสมบัติ คือ สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

    อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ลงบนแคปซิลฝาขวดน้ำดื่มก่อนที่จะทำการอบรัดลงบนฝา

    ขวดได้อีกด้วย

 I2

  เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Manual

- มีคุณสมบัติ คือ สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/ วันหมดอายุบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

- สามารถพิมพ์ลงบนแคปซิลฝาขวดได้

- ใช้มือกดในการพิมพ์

- ใช้ตัวเล็กเหล็กและคาร์บอนในการพิมพ์

- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก

 

 

           I3

 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุชนิด Auto Feet

-  คุณสมบัติ คือ สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนแผ่นสติกเกอร์  ฉลาก

   น้ำดื่ม  หรือซองลามิเนต

-  สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุ หรือฉลากแผ่นเรียบก่อนที่จะนำไปบรรจุสินค้า

 
สินค้า

เครื่องเป่าลมร้อน article
เครื่องแอลซีล พร้อมตู้อบ article
เครื่องซีลซองลามิเนตซองพลาสติกรูปแบบต่างๆ
เครื่องอบฟิล์มหด
เครื่องซีลฝาถ้วยน้ำดื่ม ถ้วยน้ำผลไม้ article
เครื่องซีล ตัด และบรรจุของเหลว
เครื่องซีลปิดซองสูญญากาศ
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/และวันหมดอายุไฟฟ้า
เครื่องบรรจุของเหลว และเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม
เครื่องผนึกฝาฟรอยด์
เครื่องซีลซองชนิดมือกด และขาเหยียบ
เครื่องแพคสินค้าแบบสกรีนแพคเกอร์ และลิสเตอร์ ซิลลิ่ง
เครื่องผสมและบรรจุของเหลว เช่น ซอสปรุงรส
เครื่องแพคสินค้า
เครื่องรัดกล่อง ปิดเทปกาวบนกล่องอัตโนมัติ