ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/และวันหมดอายุไฟฟ้า

       O1

 

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุ Desktop Electric Pad Printer

 - คุณสมบัติ คือ สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนฟิล์มฝาถ้วย ฝาขวดน้ำดื่ม

   ตัวขวด ตลับเครื่องสำอาง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าแล้ว

  ได้อีกด้วย

-  ตัวแม่พิมพ์สามารถหมุนปรับเปลี่ยน วัน/ เดือน/ ปี ได้

 

                   O2

                Straight-Line Pad Printer

 

          O3

                           Manual Pad Printer 

           O4

      Automatic Capping Pad Printer 
สินค้า

เครื่องเป่าลมร้อน article
เครื่องแอลซีล พร้อมตู้อบ article
เครื่องซีลซองลามิเนตซองพลาสติกรูปแบบต่างๆ
เครื่องอบฟิล์มหด
เครื่องซีลฝาถ้วยน้ำดื่ม ถ้วยน้ำผลไม้ article
เครื่องซีล ตัด และบรรจุของเหลว
เครื่องซีลปิดซองสูญญากาศ
เครื่องฮ๊อตสแตมป์สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุของเหลว และเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม
เครื่องผนึกฝาฟรอยด์
เครื่องซีลซองชนิดมือกด และขาเหยียบ
เครื่องแพคสินค้าแบบสกรีนแพคเกอร์ และลิสเตอร์ ซิลลิ่ง
เครื่องผสมและบรรจุของเหลว เช่น ซอสปรุงรส
เครื่องแพคสินค้า
เครื่องรัดกล่อง ปิดเทปกาวบนกล่องอัตโนมัติ