ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิธีการชำระเงิน

 วิธีการสั่งซื้อ

         วิธีการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ของบริษัทดิจิตอล กราเวียร์ แพคเกจจิ้ง

  โดยติดต่อทางออฟฟิศที่เบอร์

   ออฟฟิศ : 02-393-9178

   มือถือ 081-351-6399, 094-948-2959

   แฟกซ์ : 02-399-5428

          ถ้าเป็นสินค้านำเข้าจะจัดส่งมาทางเรือ และต้องมีค่าขนส่ง หรือค่ามัดจำ

   การสั่งสินค้าจะต้องมีการมัดจำล่วงหน้า