ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุอัตโนมัติ

 

 

     

เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Automatic (code print # 1 )

การทำงาน            มี 2 แบบคือแบบขาเหยียบและแบบอัตโนมัติโดยปรับที่สวิตซ์บริเวณฐานและค่อยปรับความเร็วมันก็จะทำงานแบบอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

2. สามารถพิมพ์ลงบนแคปซีลฝาขวดน้ำดื่มก่อนที่จะทำการอบรัดลงบนฝาขวดได้อีกด้วย

3. ปรับระดับความร้อนได้

4. ปรับระดับความเร็วในระบบอัตโนมัติได้

5. สามารถใช้แบบขาเหยียบหรือทำแบบอัตโนมัติก็ได้

6. พิมพ์วันที่แบบผ้าหมึกลงบนพลาสติก หรือ กระดาษก็ได้

7. สีของผ้าหมึกสามารถเลือก

8. ได้ตัวหนังสือที่พิมพ์คมชัด

 

  

เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Manual (code print # 2 )

การทำงาน            ใช้มือจับคันโยกกดลงจะทำการปั๊มทันที

คุณสมบัติ

1.สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/ วันหมดอายุบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

2. สามารถพิมพ์ลงบนแคปซิลฝาขวดได้

3. ใช้มือกดในการพิมพ์

4. ใช้ตัวเล็กเหล็กและคาร์บอนในการพิมพ์

5. เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก

6. พิมพ์วันที่แบบผ้าหมึกลงบนพลาสติก หรือ กระดาษก็ได้

7. สีของผ้าหมึกสามารถเลือก

8. ได้ตัวหนังสือที่พิมพ์คมชัด

 

 

      

 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุชนิด Auto Feet(code print # 3 )

การทำงาน            ตั้งจำนวนที่จะพิมพ์ไว้จากนั้นนำสิ่งที่ต้องการพิมพ์วางบนแท่นเครื่องจะพิมพ์จนครบจำนวนแล้วเครื่องจะหยุดพิมพ์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนแผ่นสติกเกอร์  ฉลากน้ำดื่ม  หรือซองลามิเนต

2. สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ได้

3. ประกอบด้วย multi function print wheel พิมพ์ได้มากที่สุด 5 บรรทัด, 15 ตัวอักษร มีขนาด 2 mm., 2.5 mm. หรือแล้วแต่ผู้ใช้กำหนด

4. สามารถพิมพ์ได้ 300 ชิ้นต่อนาที

5. สามารถวางชิ้นงานซ้อนกันได้จำนวนมาก เพื่อพิมพ์ต่อเนื่อง

6. มีเครื่องนับจำนวนชิ้นงาน(counter) เพื่อความสะดวกในการนับจำนวนชิ้นงานที่แน่นอน

7. มีการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

 
ชนิดเครื่องจักร

เครื่องปิดผนึก (Seal machine) article
เครื่องหดรัดฟิล์ม (Shrink Machine) article
เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ article
เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวDigital Gravure Packaging Co., Ltd.

บริษัท ดิจิตอล กราเวียร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 217/2 หมู่ 4 ตำบล :  สำโรง อำเภอ : พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : .10130
เบอร์โทร : 02-3939178      มือถือ :  094-948-2959, 098-265-7815
อีเมล : dgp2558@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.108ideapackaging.com www.108ideamachines.com/